Właściciel obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1) Doba hotelowa: od 16.00 do 11.00

2) Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość naszego obiektu powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, poprzedzającego upływ terminu wynajmu pokoju.
Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Dom Wypoczynkowy  zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia obsługi obiektu o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju lub szatni hotelowej na koszt i ryzyko Gościa.

3) Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50 % wartości usługi noclegowej.

4) Gość naszego obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.


5) Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą przebywać w obiekcie od godz. 7.00 do godz. 22.00.


6) Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie pensjonatu.


7) Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi pensjonatowi natychmiastową reakcję.


8) Na życzenie gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
a)    Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
b)    Przechowanie bagażu; pensjonat może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
c)    Przechowanie sprzętu sportowego.


9) Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku gościa.
b) bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
d) wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
e) sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, pensjonat dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.


10) Pensjonat ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej.
Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.


11) Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien: Sprawdzić zamknięcie drzwi i zatrzymać klucz przy sobie lub pozostawić na recepcji. Gość ma obowiązek każdorazowo zamykania drzwi pomieszczeń mu udostępnionych , np. pokój , przechowalnia nart, sala gier.


12) Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.


13) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ.


14) W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 23.00 do 7.00 dnia następnego.

 

Używamy plików cookies

W tej witrynie stosujemy pliki cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies i podobnych technologii. Więcej w „Informacja o plikach cookies” w Polityce Prywatności. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zrozumiałem